Životné prostredie ako výzva pre spoluprácu

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.11.2023 - 24.11.2023
Miesto podujatia: Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Usporiadateľ: Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja (VCSIaSR) FSV UCM v Trnave Vás spolu s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP)
Odborný gestor podujatia: Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja (VCSIaSR) FSV UCM v Trnave Vás spolu s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP)
Konané pod záštitou: Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja (VCSIaSR) FSV UCM v Trnave Vás spolu s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP)
Odkaz na stránku konferencie: https://fsvucm.sk/zivotne-prostredie-ako-vyzva-pre-spolupracu/
Kľúčové slová: životné prostredie
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja (VCSIaSR) FSV UCM v Trnave Vás spolu s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP) pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. a 24. novembra 2023 v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Tématické okruhy

  • Kríza životného prostredia - príčiny a dôsledky
  • Kompetencie samospráv v oblasti životného prostredia v praxi
  • Mladí ľudia a životné prostredie
  • Zdravie a životné prostredie
  • Postavenie a kompetencie neziskových organizácií v oblasti životného prostredia

Ďalšie informácie

Autori sa môžu uchádzať o publikovanie svojich príspevkov vo vedeckých časopisoch. Podmienkou prijatia textu do recenzného konania je jeho spracovanie podľa formálnych náležitostí uvedených príslušným časopisom. Následne prejdú recenzným konaním podľa zaužívaných pravidiel.

Konferencia je výstupom z projektu APVV-20-0094 Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce.

Kontaktné osoby:

Mgr. Michaela Vaceková, PhD.
PhDr. León Richvalský, PhD.

Posledná aktualizácia: 22.10.2023 18:29

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie