Žijem vedu naživo 2018

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 21.12.2018
Miesto podujatia: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Usporiadateľ: Žijemvedu.sk
Odborný gestor podujatia: Mgr. Jana Laláková PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://zijemvedu.sk/zijem-vedu-nazivo-2018/
Kľúčové slová: slovenskí vedci slovenská veda diskusia kariéra vo vede financovanie vedy
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavnou úlohou konferencie Žijem vedu naživo je sprostredkovať stretnutie slovenských vedcov, pôsobiacich doma a v zahraničí, predstaviť ich príbehy, iniciovať diskusiu a motivovať. Začíname tradíciu výročných stretnutí, ktoré budú každoročne prinášať to najzaujímavejšie z diania vo vede v kontexte práce a prínosu slovenských vedcov po celom svete. Cieľom je pripravovať motivujúce podujatie, na ktorom sa odprezentujú inšpiratívne osobnosti z domácej aj medzinárodnej scény, s jasnou víziou o fungovaní excelentných vedeckých tímov a pracovísk. Náplňou pripravovanej konferencie je vytvoriť priestor na spoznávanie vedcov, nadväzovanie spoluprác v rámci akadémie, sprostredkovanie spolupráce so zástupcami organizácií a firiem s vedeckým zameraním, ponuky medzinárodných stáží, mentoringu, ale aj diskusia o aktuálnych problémoch vedcov (nielen) na Slovensku a hľadanie riešení týchto problémov.

Tématické okruhy

vlastné príbehy rečníkov o ich kariére, rozhodnutiach a možnostiach moderované diskusie o financovaní slovenskej vedy a o kariére vo vede či mimo vedy, prepojenie akadémie a priemyslu

Ďalšie informácie

Registrácia prebieha do 30. novembra 2018 na: http://eepurl.com/dFWgUL. Rôzne iniciatívy, startupy a firmy s vedeckým prepojením so záujmom predstaviť sa odbornej verejnosti sa môžu registrovať na: http://eepurl.com/dGdK99. V rámci programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka spomedzi všetkých PhD. študentov, ktorí sa do 15. novembra zapoja do našej kreatívnej súťaže. Viac informácií o súťaži je možné nájsť tu: https://zijemvedu.sk/zvedavec-roka/.

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Jana Laláková, PhD. (zijemvedu@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 04.11.2018 12:00

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie