I live science live 2018

Type of event: Conference › Home
Event dates: 21.12.2018
Event location: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
Organizer: Žijemvedu.sk
Professional sponsor of event: Mgr. Jana Laláková PhD.
Link to conference site: http://zijemvedu.sk/zijem-vedu-nazivo-2018/
Keywords: Slovak scientists slovak science open discussions career in academia research financing
Working languages: Slovak

The main objective

Hlavnou úlohou konferencie Žijem vedu naživo je sprostredkovať stretnutie slovenských vedcov, pôsobiacich doma a v zahraničí, predstaviť ich príbehy, iniciovať diskusiu a motivovať. Začíname tradíciu výročných stretnutí, ktoré budú každoročne prinášať to najzaujímavejšie z diania vo vede v kontexte práce a prínosu slovenských vedcov po celom svete. Cieľom je pripravovať motivujúce podujatie, na ktorom sa odprezentujú inšpiratívne osobnosti z domácej aj medzinárodnej scény, s jasnou víziou o fungovaní excelentných vedeckých tímov a pracovísk. Náplňou pripravovanej konferencie je vytvoriť priestor na spoznávanie vedcov, nadväzovanie spoluprác v rámci akadémie, sprostredkovanie spolupráce so zástupcami organizácií a firiem s vedeckým zameraním, ponuky medzinárodných stáží, mentoringu, ale aj diskusia o aktuálnych problémoch vedcov (nielen) na Slovensku a hľadanie riešení týchto problémov.

Topic circuits

vlastné príbehy rečníkov o ich kariére, rozhodnutiach a možnostiach moderované diskusie o financovaní slovenskej vedy a o kariére vo vede či mimo vedy, prepojenie akadémie a priemyslu

Next information

Registrácia prebieha do 30. novembra 2018 na: http://eepurl.com/dFWgUL. Rôzne iniciatívy, startupy a firmy s vedeckým prepojením so záujmom predstaviť sa odbornej verejnosti sa môžu registrovať na: http://eepurl.com/dGdK99. V rámci programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka spomedzi všetkých PhD. študentov, ktorí sa do 15. novembra zapoja do našej kreatívnej súťaže. Viac informácií o súťaži je možné nájsť tu: https://zijemvedu.sk/zvedavec-roka/.

Information about the event entered:
Mgr. Jana Laláková, PhD. (zijemvedu@gmail.com)
Last update: 04.11.2018 12:00

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event