Ženy v tieni dejín - premeny postavenia žien v spoločnosti

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 19.04.2021 - 20.04.2021
Miesto podujatia: online
Usporiadateľ: Katedra histórie FF UKF v Nitre
Odborný gestor podujatia: Katedra histórie FF UKF v Nitre
Konané pod záštitou: Katedra histórie FF UKF v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/images/Kalendar/2021_Kalendar/Zeny_v_tieni_dejin_program_konferencie.pdf
Kľúčové slová: ženy dejiny novovek moderná doba
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom interdisciplinárnej vedeckej konferencie je prezentovanie najnovších výsledkov, smerov a metód výskumu v oblasti rodovej problematiky. Do centra záujmu sa kladie žena, ako subjekt a objekt poznania historického výskumu.

Tématické okruhy

  • Ženy na vzostupe dejín
  • Miesto žien v novovekej spoločnosti
  • So ženami na prahu modernej doby
  • Ženy v dobe modernej
  • Ženy v období „vymožeností“

 

Ďalšie informácie

Miesto konferencie: online – prostredníctvom videokonferenčného systému ZOOM ; prihlasovacie údaje záujemcovia obdržia po bezplatnej registrácii.

Organizátori:

prof. Janka Hečková, CSc.
doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. PhDr. Katarína Rácová, PhD. Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Mgr. Mária Molnárová

Možnosť prihlásenia na sledovanie konferencie:

Pre obmedzenú kapacitu online miestnosti je prihlasovanie limitované. Prihlásenie je možné najneskôr do 16. apríla 2021

Kontakt:

konferenciazenynitra@gmail.com

Posledná aktualizácia: 06.04.2021 18:04

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie