Zem v pasci? 2016

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 12.09.2016 - 14.09.2016
Miesto podujatia: Hodruša-Hámre
Usporiadateľ: KPO, KCHCHT, KEI TU vo Zvolene
Odborný gestor podujatia: prof. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD.; prof. RNDr. František KAČÍK, PhD.; prof. Ing. Dagmar SAMEŠOVÁ, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/drevarska_fakulta/organizacne-clenenie/katedry/katedra_poziarnej_ochrany/podujatia_organizovane_kpo/zem-pasci-2016.html
Kľúčové slová: environmentálne inžinierstvo požiarne inžinierstvo analytická chémia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Zámerom organizátorov konferencie Zem v pasci? 2016 s podtitulom Aplikácie moderných analytických metód v environmentálnom a požiarnom inžinierstve je poskytnúť priestor vedeckej a odbornej verejnosti pre prezentáciu nových poznatkov a diskusiu v oblasti využívania moderných analytických metód v environmentálnom a požiarnom inžinierstve, poukázať na problémy pri vývoji nových metód a inovácii klasických, tak aby vyhovovali potrebám vedy i praxe. Organizátori dúfajú, že rokovania počas konferencie môžu prispieť k zohľadneniu potrieb praxe so smerovaním výskumných projektov, poskytnú pedagogickým pracovníkom možnosť zoznámiť sa s najnovšími výsledkami výskumu, problémami praxe a možnosť prezentovať ich vo vyučovacom procese.

Tématické okruhy

environmentálne inžinierstvo

požiarne inžinierstvo

analytická chémia

Ďalšie informácie

Organizačný garant konferencie:

Ing. Veronika VEĽKOVÁ, PhD.

veronika.velkova@tuzvo.sk

Posledná aktualizácia: 01.07.2016 08:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie