Zelené ambície pre udržateľný rozvoj: minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 08.09.2022 - 09.09.2022
Miesto podujatia: pôda Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, online
Usporiadateľ: Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Konané pod záštitou: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odkaz na stránku konferencie: https://konferencie.ccvapp.upjs.sk/green-ambitions-2022/index.html
Kľúčové slová: trvalo udržateľný rozvoj
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Téma trvalo udržateľného rozvoja nie je nová a už existuje veľa prípadov, ako chce medzinárodné spoločenstvo v tejto súvislosti riešiť klimatické zmeny. Objavuje sa množstvo právnych aspektov napĺňania cieľov Európskej zelenej dohody a ďalších medzinárodných nástrojov, ktorým sa budú účastníci konferencie venovať. Organizátori vítajú príspevky, ktoré reflektujú nielen úspechy v tejto oblasti, ale aj súčasné a budúce výzvy.

Tématické okruhy

  • trvalo udržateľný rozvoj
  • klimatické zmeny
  • právne aspekty napĺňania cieľov Európskej zelenej dohody a ďalších medzinárodných nástrojov

Ďalšie informácie

Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV č. 20-0576: „Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda)“.

Prihlasovanie na konferenciu prebieha prostredníctvom internetovej stránky konferencie: https://konferencie.ccvapp.upjs.sk/green-ambitions-2022/index.html.

Záujemcovia o vedeckú konferenciu môžu zasielať svoje prihlášky do 1. mája 2022.

Záujemcovia o aktívne vystúpenie zašlú abstrakt svojho príspevku v anglickom jazyku (max. 500 slov). Vybraní autori zašlú svoje príspevky do 1. júla 2022.

Recenzovaný zborník príspevkov bude publikovaný pred konaním konferencie.

Konferenčný poplatok je 50 EUR, v prípade online účasti je konferenčný poplatok 30 EUR. Účastníci znášajú náklady spojené s cestovaním a ubytovaním.  

Kontakt:

Mgr. Lucia Bakošová, PhD.
Adresa: Kováčska 30, 040 75 Košice

Telefón: +421 55 234 4158

E-mail: lucia.bakosova@upjs.sk

Kontaktný e-mail: pravf-aiconference@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 25.04.2022 22:14

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie