ZdravLab 2019

Forma podujatia: Kongres › Domáci (v SR)
Termín konania: 07.02.2019 - 08.02.2019
Miesto podujatia: Trenčín
Usporiadateľ: Fakulta zdravotníctva TnUAD
Odborný gestor podujatia: doc. MUDr. Ján Bielik, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://fz.tnuni.sk/index.php?id=237
Kľúčové slová: Laboratórna medicína Klinická biochémia Verejné zdravotníctvo Mikrobiológia Toxikológia Klinická genetika Hematológia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

IV. vedecká a odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Zaoberá sa aktuálnym vývojom a otázkami z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve.

Tématické okruhy

 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia a transfuziológia
 • Klinická mikrobiológia
 • Klinická imunológia
 • Klinická toxikológia a terapeutické monitorovanie liečiv
 • Lekárska genetika
 • Gastroenterológia
 • Rádiológia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Informačné technológie pre zdravie
 • Varia

Ďalšie informácie

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Účastníci konferencie dostanú po jej ukončení osvedčenie o účasti.

Organizátori podujatia

Fakulta zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Trenčín

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Spolok lekárov Trenčín

K&L Diagnostics s.r.o.

Konferenčný poplatok

2 dni   -   člen SKIZP, SLS                40 Eur

2 dni   -   nečlen SKIZP, SLS            50 Eur

1 deň  -   člen SKIZP, SLS               20 Eur

1 deň  -   nečlen SKIZP, SLS           25 Eur

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie. V cene je zabezpečený obed, ubytovanie zabezpečené nie je. Konferenčný poplatok hradia aktívni i pasívni účastníci konferencie.

Spoločenský večer        20 Eur

(raut, živá hudba)

Zvýhodnená cena:

Konferenčný poplatok (2 dni) + spoločenský večer

člen SKIZP, SLS               50 Eur

nečlen SKIZP, SLS           60 Eur

Kontakt

zdravlab@tnuni.sk alebo na tel. č. 032/7400611

Posledná aktualizácia: 11.12.2018 12:57

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie