Zahraničná odborná literatúra

Forma podujatia:
Termín konania: 30.10.2012
Miesto podujatia: vestibul budovy Fakulty humanitných vied UMB a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Odborný gestor podujatia: Mgr. Mária Krobotová
Odkaz na stránku konferencie: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1125&language=1
Kľúčové slová: Predajná výstava knižné novinky zahraničné odborné publikácie
Rokovací jazyk: Slovenský
Anglický
Nemecký

Hlavný cieľ

Predajná výstava zahraničných odborných publikácií pre študijné programy Fakulty humanitných vied a Fakulty prírodných vied UMB od spoločnosti SLOVART-G.T.G.

Tématické okruhy

Filozofia, humanitné a prírodné vedy

Ďalšie informácie

Predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry je pripravená v spolupráci so spoločnosťou SLOVART-G.T.G. Bratislava

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 29.10.2012 13:15

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie