XVII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 25.04.2019
Miesto podujatia: Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Usporiadateľ: Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.; doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://sites.google.com/view/svkfbp/student-conference-of-fbfs
Kľúčové slová: biológia agrobiotechnológie potraviny bezpečnosť potravín
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je súťažná prezentácia individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia. Odprezentované príspevky budú vo forme rozšírených abstraktov publikované v online publikácií v recenzovanom zborníku abstraktov.

Tématické okruhy

Sekcie:

1. Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu

2. Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu

3. Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca

4. Aplikovaná biológia

5. Agrobiotechnológie

Ďalšie informácie

Dôležité termíny:

Uzávierka registrácie: 22. 3. 2019

Uzávierka odoslania abstraktov: 5. 4. 2019

Registrácia študentov prebieha na stránke: https://sites.google.com/view/svkfbp/registration-registracia

Abstrakty príspevkov vypracované podľa priloženého vzoru a vložené do šablóny je potrebné poslať elektronicky do 5. 4. 2019 na adresu: studentconferencefbfs@gmail.com

Oprava abstraktu po recenzii: do 19.4.2019.

Účasť na konferenciu nie je spoplatnená.

KONTAKT:

Sekretariát konferencie: doc. Ing. Jana Maková, PhD.

tel.: +421 (0)37-641 4434 e-mail: jana.makova@uniag.sk

Posledná aktualizácia: 12.03.2019 14:31

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie