XIX. Online Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 22.04.2021
Miesto podujatia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.; prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Konané pod záštitou: prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD., dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva
Odkaz na stránku konferencie: https://sites.google.com/view/svkfbp/student-conference-of-fbfs
Kľúčové slová: potraviny biotechnológie biológia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je súťažná prezentácia individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Tématické okruhy

Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca Aplikovaná biológia Biotechnológie

Ďalšie informácie

príspevky budú prezentované formou online prednášok odprezentované príspevky vo forme rozšírených abstraktov budú publikované v online publikácií v recenzovanom zborníku abstraktov

Informáciu o podujatí vložil:
doc. Ing. Jana Maková, PhD. (jana.makova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 02.03.2021 09:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie