XIV. vedecká konferencia BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 30.03.2017 - 31.03.2017
Miesto podujatia: PARK Hotel Piešťany, Slovenská republika
Usporiadateľ: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty Biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Odkaz na stránku konferencie: www.bezpecnostpotravin.sk
Kľúčové slová: kontrola bezpečnosť potravín
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a  bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácie a vysledovateľnosti potravín, alergénov a kontaminantov, analýzy a  hodnotenia potravín novými metódami.

Tématické okruhy

Prioritné témy konferencie:

  1. Bezpečnosť potravín a legislatíva EÚ/ES, EFSA
  2. Mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín
  3. Chemická bezpečnosť potravín
  4. Perspektívne technológie pre bezpečné potraviny
  5. Bezpečnosť potravín, zdravie a výživová hodnota potravín
  6. Analytické metódy kontroly kvality autentifikácie a bezpečnosti potravín
  7. Bezpečnosť potravín a welfare

Ďalšie informácie

Rámcový časový program:

Štvrtok 30. 3. 2017

08.30 – 10.00   Prezentácia účastníkov
10.00 – 10.15   Otvorenie konferencie
10.15 – 12.00   Bezpečnosť potravín a legislatíva EÚ
12.00 – 13.00   Obed
13.00 – 15.15   Mikrobiologická bezpečnosť potravín
15.15 – 15.45   Prestávka
15.45 – 17.00   Chemická bezpečnosť potravín
18.30                    Spoločenský večer

Piatok 31. 3. 2017

9.00 – 10.30     Analytické metódy kontroly potravín
10.30 – 11.00   Prestávka
11.00 – 12.30   Bezpečnosť potravín a výživa
12.30                    Záver konferencie

Na vedeckú konferenciu sa môžete prihlásiť len cez elektronický formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke konferencie: www.bezpecnostpotravin.sk

Prihlasovanie začína 15.11.2016. Záväznú prihlášku a príspevok zašlite na kontaktnú adresu do 10. 2. 2017.

Vložné: 130,- € zahŕňa náklady na organizáciu, réžiu, publikovanie v Potravinárstve/zborníku, spoločenský večer a obedy.

Kontaktná adresa:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kontakt: Tel.: 037/6414 325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk

Posledná aktualizácia: 20.01.2017 20:05

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie