XIV. Lubyho právnické dni - "Ad hoc legislatíva v súkromnom práve"

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.09.2019 - 20.09.2019
Miesto podujatia: Smolenice, Slovakia
Usporiadateľ: Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Odborný gestor podujatia: Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Odkaz na stránku konferencie: http://www.pravnickekonferencie.sk/konferencia/xiv-dies-luby-iurisprudentiae-2019-na-temu-ad-hoc-legislativa-v-sukromnom-prave
Kľúčové slová: osobitné úpravy v súkromnom práve právne princípy právny systém
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Nadácia Štefana Lubyho počas svojej existencie zorganizovala už 12 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa stali sviatkami právnej vedy a právnej kultúry v Slovenskej republike, a to pre jej vysoký štandard, úzku medzinárodnú spoluprácu a domáci aj zahraničný ohlas.

Zachovávajúc túto tradíciu zorganizovala Nadácia Štefana Lubyho v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity XIV. Lubyho právnické dni na tému "Ad hoc legislatíva v súkromnom práve".

Tématické okruhy

Konferencia je zameraná na jednorazovú ad hoc legislatívu, na atypické právne úpravy v kontraste so systémovou normatívnou úpravou.

  • prečo a kedy prijíma zákonodarca takúto úpravu
  • aké obmedzenia musí zákonodarca dodržať
  • dopad osobitnej úpravy na všeobecné právne princípy, či právny systém ako taký
  • skúsenosti z jednotlivých štátov s takýmito legislatívnymi zásahmi

Ďalšie informácie

Vedecké a odborné referáty prezentované na konferencii sa stanú impulzom k plodnej a konštruktívnej diskusii.

Prednesené príspevky budú publikované v zborníku z konferencie.

Účastnícky poplatok /Registration Fee

mladý vedec do 35 rokov/ young scientist under  35  years of age      60,- €

ostatní účastníci/ other conference participants                              90,- €

Kompletný program a možnosť registrácie na http://www.pravnickekonferencie.sk/konferencia/xiv-dies-luby-iurisprudentiae-2019-na-temu-ad-hoc-legislativa-v-sukromnom-prave

 

Posledná aktualizácia: 21.05.2019 11:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie