X. zjazd slovenskej farmaceutickej spoločnosti - Quo vadis scientia pharmaceutica

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 05.09.2019 - 06.09.2019
Miesto podujatia: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava
Usporiadateľ: Slovenská farmaceutická spoločnosť, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenská lekárnická komora, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://lekarnickedni.sk/
Kľúčové slová: klinická farmácia syntéza a analýza liečiv nové lieky
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Podujatie je venované 100. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

Tématické okruhy

Súčasťou X. Zjazdu SFS budú aj odborné prednášky jednotlivých sekcií:

  • XLV. lekárnické dni SFS Milana Lehkého hlavná téma: "Možnosti ovplyvnenia neurodegeneratívnych ochorení liekmi" a 34. sympózium o Nových liekoch
  • 8. pracovná konferencia klinickej farmácie pod názvom "Klinická farmácia v slovenských podmienkach"
  • 48. konferencia Syntéza a analýza liečiv
  • Sympózium dejín farmácie
  • 37. Technologické dni SFS
  • 21. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv

Ďalšie informácie

Prípravný výbor X. zjazdu SFS

Prezident zjazdu: Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Viceprezidenti:
prof. RNDr. Daniel Grančai, PhD. a RNDr. Roman Smieško
Odborní garanti:
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., prof. Ing. Milan Nagy, CSc., doc. PhDr.
Ľudmila Ozábalová, PhD., doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD., doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH., MBA.,
MSc (HTA), PharmDr. Mária Göböová, PhD., PharmDr. Vlasta Kákošová, PharmDr. Desana Matúšová, PhD.,
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Členovia:
PharmDr. Lucia Černušková, CSc., doc.PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.,
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ, PharmDr. Danica Bošanská, Mgr. Lenka Vasiľová,
PharmDr. Monika Fedorová, Mgr. Patrik Bilanin, PharmDr. Milica Molitorisová, PhD., RNDr. Klára Gardavská, CSc.,
PharmDr. Slávka Porubcová, PharmDr. Veronika Šimunková, PhD., PharmDr. Jana Minichová, MBA,
PharmDr. Ladislav Dubán, PhD., PharmDr. Peter Stanko, PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH.,
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., RNDr. Tibor Zonnenschein

Program

Kompletný program podujatia nájdete na http://lekarnickedni.sk/

Dôležité termíny

2. september 2019 - posledný termín pre rezerváciu pasívnej účasti a garancia obeda (prihlášku nájdete na http://forms.farmi-profi.sk/site/registracia?akcia=208&go=next)
Registrácia pasívnych účastníkov
Prihlásiť sa je možné: online na www.lekarnickedni.sk zaslaním vyplnenej prihlášky poštou na adresu: FARMI-PROFI, Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
telefonicky na číslach: +421 2 6446 1555
prostredníctvom e-mailu: lekarnickedni@farmi-profi.sk
Súčasťou úspešnej registrácie je úhrada účastníckeho poplatku do 2. 9. 2019

Registračný poplatok

  • aktívna účasť: bez poplatku
  • pasívna účasť : 50 eur
  • registrácia na mieste: 60 eur

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Galisová, galisova@farmi-profi.sk

Posledná aktualizácia: 26.06.2019 09:01

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie