Vzťah cirkevného zboru k spoločenskému prostrediu

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 13.04.2010
Miesto podujatia: PF UMB, Ružová 13, 974 01 Banská Bystrica
Usporiadateľ: Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB
Odborný gestor podujatia:
Odkaz na stránku konferencie: http://www.pdf.umb.sk/oznamy/kalendar-podujati/rok-2010/vztah-cirkevneho-zboru-k-spolocenskemu-prostrediu.html
Kľúčové slová: Teologická konferencia cirkevný zbor spoločenské prostredie
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Teologická reflexia pozitívnych i negatívnych trendov vo vzťahoch vnútrocirkevného prostredia k mimocirkevnému prostrediu a jeho problémom.

Tématické okruhy

 

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 23.02.2010 16:35

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie