Virtuálny inkubátor pre začínajúcich podnikateľov

Forma podujatia: Kurz
Termín konania: 28.02.2019
Miesto podujatia: Slovensko
Usporiadateľ: Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR
Odborný gestor podujatia: Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR
Odkaz na stránku konferencie: https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubacny-program-npc-v-regonoch/
Kľúčové slová: začínajúci podnikateľ podpora podnikania networking mentoring
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Inkubačný program poskytuje svojim záujemcom široké spektrum služieb, ktorých cieľom je zabezpečiť začínajúcim podnikateľom počas pobytu v Inkubátore rozvoj a rast ich podnikania. V zmysle uvedeného je podpora začínajúcich podnikateľov orientovaná na najčastejšie žiadané typy a tematické zamerania služieb, ktoré vyplývajú z dopytu MSP v podobnom resp. rovnakom štádiu rastu.

Študenti, potrebujete priviesť svoj vysnívaný biznis k životu? Staňte sa členom virtuálneho inkubátora a začnite intenzívne rozvíjať  svoje podnikanie.

Členstvo vo virtuálnom inkubátore je zabezpečené prostredníctvom Národného projektu Národného podnikateľského centra (NPC) v regiónoch, v rámci podaktivity 1.6 Inkubačný program.

Čo je virtuálny inkubátor?

Program, ktorý prostredníctvom mentoringu a konzultácií rozbehne biznis pre začínajúcich podnikateľov, pričom na prvom mieste je vždy networking. Súčasťou programu je budovanie komunity podobne zmýšľajúcich a kreatívnych ľudí v regióne.

Tématické okruhy

Vychádzajúc z požiadaviek samotných MSP sú služby Inkubačného programu rozdelené do viacerých kategórií, ktorých cieľom je vytvorenie komplexnej podpory podnikania v oblasti individuálneho odborného poradenstva, individuálneho dlhodobého poradenstva, ako aj tvorby informačných a networkingových príležitostí

Ďalšie informácie

Prihlásiť sa môže každý začínajúci podnikateľ, ktorý nepôsobí na trhu viac ako 3 roky, spĺňa definíciu malých a stredných podnikov, nemá sídlo v Bratislavskom kraji a prináša na trh niečo nové, čím sa odlišuje od konkurencie.

Termín podávania prihlášok: do 28. 2. 2019

Národné projekty NPC sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. SBA vznikla v roku 1993 na základe iniciatívy EÚ a vlády SR ako platforma verejného a súkromného sektora a dnes predstavuje kľúčovú špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov.

Viac na https://www.npc.sk/sk/services/inkubator-akcelerator-coworking/inkubator/virtualny-inkubacny-program-npc-v-regonoch/

K žiadosti je potrebné pripojiť nasledovné povinné prílohy:

  • Štartovací podnikateľský plán

  • Popis podnikateľskej stratégie na najbližšie 3 roky

  • Pitch video alebo prezentácia v PowerPoint

  • Podpísané životopisy zakladateľov podniku / účastnikov,

  • Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníkov

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Banskobystrický kraj: ip.bb@npc.sk
Košický kraj: ip.ke@npc.sk
Prešovský kraj: ip.po@npc.sk
Nitriansky kraj: ip.nr@npc.sk
Trenčiansky kraj: ip.tn@npc.sk
Trnavský kraj: ip.tt@npc.sk
Žilinský kraj: ip.za@npc.sk

Posledná aktualizácia: 11.02.2019 11:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie