VIII. česko-slovenskou konferenci Doprava, zdraví a životní prostředí

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.11.2018 - 20.11.2018
Miesto podujatia: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i, Líšeňská 33a, Brno
Usporiadateľ: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Perner,a České vysoké učení technické - Dopravní fakulta, Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický úst
Odborný gestor podujatia: Mgr. Roman Ličbinský
Odkaz na stránku konferencie: https://dzzp.cdv.cz/
Kľúčové slová: urdžateľná mobilita životné prostredie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cílem letošního ročníku konference je přinést aktuální poznatky z oblasti udržitelné mobility, jejího plánování a aplikace v praxi ve vztahu k životnímu prostředí.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Tématické okruhy

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

„Životní prostředí jako součást udržitelné mobility"

Ďalšie informácie

Vědecká rada konference

 • Mgr. Roman Ličbinský (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) předseda vědecké rady
 • Ing. Jiří Jedlička (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR)
 • Ing. Magdalena Burešová (Ministerstvo životního prostředí ČR)
 • Ing. Dana Potužníková (Státní zdravotní ústav)
 • Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. (Žilinská univerzita)
 • Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (České vysoké učení technické)
 • Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 • Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Český hydrometeorologický ústav)

Organizační výbor

 • Mgr. Ivo Dostál
 • Ing. Vilma Jandová
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
 • Ing. Denisa Veselá
 • Bc.Hana Bojanovská
 • Sabina Jánošíková

V rámci konference bude vydán sborník příspěvků v českém jazyce s anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Pokyny pro full texty příspěvků budou autorům zaslány elektronicky. Termín pro odevzdání full textů do sborníku je stanoven na 17. 9. 2018. Příspěvky budou podrobeny recenzi a autor bude dále vyzván k případným opravám. Termín odevzdání již recenzovaných a autorem opravených příspěvků je stanoven na 15. 10. 2018.

VLOŽNÉ

Typ Cena
Plné vložné 3 500,- Kč
Autorské vložné ** 3 000,- Kč
Studenti, doprovodná osoba 2 500,- Kč

* Vložné zahrnuje: náklady na tisk sborníku, stravu vč. občerstvení během konference, doprovodný program a společenský večer. Ubytování si účastníci hradí samostatně.

Registrácia možná na https://dzzp.cdv.cz/registrace/

Adresa

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Tel.: 541 641 711
Fax.: 541 641 712
Web: www.cdv.cz
E-mail: vilma.jandova@cdv.cz

Posledná aktualizácia: 20.11.2018 13:33

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie