VIII. česko-slovenskou konferenci Doprava, zdraví a životní prostředí

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.11.2018 - 20.11.2018
Miesto podujatia: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Usporiadateľ: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera
Odborný gestor podujatia: Ing. Jiří Jedlička, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
Odkaz na stránku konferencie: https://dzzp.cdv.cz/
Kľúčové slová: životné prostredie udržateľná mobilita
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cílem konference je přinést aktuální poznatky z oblasti udržitelné mobility, jejího plánování a aplikace v praxi ve vztahu k životnímu prostředí.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Organizátori konferencie:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera
České vysoké učení technické - Dopravní fakulta
Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Český hydrometeorologický ústav

Tématické okruhy

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE : „Životní prostředí jako součást udržitelné mobility"

Ďalšie informácie

Vědecká rada konference

 • Mgr. Roman Ličbinský (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) předseda vědecké rady
 • Ing. Jiří Jedlička (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR)
 • Ing. Magdalena Burešová (Ministerstvo životního prostředí ČR)
 • Ing. Dana Potužníková (Státní zdravotní ústav)
 • Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. (Žilinská univerzita)
 • Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (České vysoké učení technické)
 • Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 • Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Český hydrometeorologický ústav)

Organizační výbor

 • Mgr. Ivo Dostál
 • Ing. Vilma Jandová
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
 • Ing. Denisa Veselá
 • Bc.Hana Bojanovská
 • Sabina Jánošíková

VLOŽNÉ

Typ Cena
Plné vložné 3 500,- Kč
Autorské vložné ** 3 000,- Kč
Studenti, doprovodná osoba 2 500,- Kč

* Vložné zahrnuje: náklady na tisk sborníku, stravu vč. občerstvení během konference, doprovodný program a společenský večer. Ubytování si účastníci hradí samostatně.
** Autorské vložné se vztahuje na prvního autora příspěvku.

Informace pro účastníky ze Slovenska

Přepočet

Typ Cena
Plné vložné 135 €
Autorské vložné 116 €
Studenti, doprovodná osoba 97 €

Bankovní spojení

Pro platby v EUR je určeno toto bankovní spojení:
Bankovní účet 107-8294580237/0100
IBAN CZ12 0100 0001 0782 9458 0237
SWIFT KOMBCZPP

Kontakt

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Tel.: 541 641 711
Fax.: 541 641 712
Web: www.cdv.cz
E-mail: vilma.jandova@cdv.cz

Posledná aktualizácia: 02.10.2018 11:28

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie