Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 11.11.2020
Miesto podujatia: Nitra
Usporiadateľ: SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Ing. Jaroslav Andreji, PhD., doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Konané pod záštitou: dekanov fakúlt - doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. (FAPZ), prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (FBP), prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (FZKI)
Odkaz na stránku konferencie: https://vkd.uniag.sk
Kľúčové slová: biotechnológie molekulárna biológia rastlinná a živočíšna produkcia kvalita potravín multifunkčné poľnohospodárstvo krajinná architektúra rozvoj vidieka výživa
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Tématické okruhy

 • Biotechnológie,
 • Aplikovaná a molekulárna biológia,
 • Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka,
 • Živočíšna produkcia,
 • Rastlinná produkcia,
 • Výživa,
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu,
 • Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu.

Ďalšie informácie

 • Registrácia bude ukončená 30. 09. 2020.
 • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajúindividuálne do 30. 09. 2020v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.
 • Abstraktypríspevkov určené do zborníka je potrebné poslaťelektronicky do 30. 09. 2020.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Monika Tóthová, PhD. (Monika.Tothova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 30.09.2020 12:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie