Vedecká kaviareň s Beloslavom Riečanom

Forma podujatia: Prednášky
Termín konania: 07.06.2012
Miesto podujatia: Hotel Národný dom, Národná 11, 974 01 Banská Bystrica
Usporiadateľ: Rektorát
Odborný gestor podujatia: Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Vedecka_kaviaren
Kľúčové slová: Veda kaviareň osobnosť veda technika umenie kultúra príroda posedenie pri šálke kávy
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia.

Tématické okruhy

Hlavná téma: Matematická pravda a krása

Ďalšie informácie

Po skončení bude voľna diskusia s prednášajúcim. Rezervácie nahláste najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 30.05.2012 13:09

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie