Vedecká integrita ako základ vedeckej praxe

Forma podujatia: Seminár
Termín konania: 14.04.2023
Miesto podujatia: Coworkingové centrum SPU (ŠD Mladosť)/MS Teams
Usporiadateľ: SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: SPU v Nitre
Konané pod záštitou: SPU v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/vedecka-integrita-ako-zaklad-vedeckej-praxe
Kľúčové slová: vedecká integrita publikovanie výsledkov výskumu
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Podujatie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Ďalšie informácie

Prednášatelia

  • RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. CVTI SR v Bratislave
  • RNDr. Zuzana Stožická, PhD. CVTI SR v Bratislave
  • Doc. Eduard Baumöhl, PhD. Ekonomický ústav SAV a Slovenská ekonomická spoločnosť
  • PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. SPU v Nitre

Registrácia na linku https://forms.office.com/?redirecturl=https%3a%2f%2fforms.office.com%2fPages%2fDesignPageV2.aspx%3fsubpage%3ddesign%26FormId%3d7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QueOxu9z4FtLjtpS9Ap01QpUNEtCWURaNTVPWlNCRlE4Q08zU01HWlVRMC4u

Posledná aktualizácia: 03.04.2023 17:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie