Vedec roka SR 2015

Forma podujatia: Súťaže
Termín konania: 01.02.2016 - 11.03.2016
Miesto podujatia:
Usporiadateľ: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Odborný gestor podujatia: Agáta Fisterová
Odkaz na stránku konferencie: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedec-roka-sr.html?page_id=973
Kľúčové slová:
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

Tématické okruhy

Ocenenia za rok 2015 budú udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

Ďalšie informácie

Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 11. marca 2016 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.

Štatút súťaže Vedec roka SR (.pdf)

Súčasťou nominácie musí byť:

1. Návrhový formulár na ocenenie v súťaži Vedec roka SR (.doc)

2. Širšie zdôvodnenie nominácie (.doc)

3. Štruktúrovaný životopis (.doc)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 10. mája 2016.

Informáciu o podujatí vložil:
Agáta Fisterová (agata.fisterova@cvtisr.sk)
Posledná aktualizácia: 01.03.2016 07:33

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie