Univerzitné informačné systémy UNINFOS 2023

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 14.06.2023 - 16.06.2023
Miesto podujatia: Prešovská univerzita v Prešove, Vysokoškolský areál Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Usporiadateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Centrum výpočtovej techniky PU a EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: Ing. Vladimír Pisarský
Konané pod záštitou: Konferencia sa uskutoční pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., rektora PU
Odkaz na stránku konferencie: uninfos2023.unipo.sk
Kľúčové slová: IKT informačné systémy
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

  • Prezentácia vízií o digitálnej univerzite budúcnosti.
  • Prezentácia najnovších poznatkov a trendov z oblasti IKT, možnosti ich aplikácie na VŠ.
  • Zhodnotenie súčasného stavu a výmena skúseností o vývoji, inováciách a prevádzkovaní informačných systémov vo vysokoškolskom prostredí.
  • Sprostredkovanie stretnutia riadnych, pridružených a podporujúcich členov EUNIS Slovensko.
  • Oslavy 25. výročia založenia združenia EUNIS Slovensko.

Tématické okruhy

  • Možnosti aplikácie najnovších IKT technológií na vysokých školách.
  • Informačné systémy a informačné služby vysokých škôl.
  • Inovatívne formy vzdelávania s podporou IKT na vysokých školách.
  • Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami.

Ďalšie informácie

Dôležité termíny

do 9.5.2023 predbežná registrácia na uninfos2023.unipo.sk

do 29.5.2023 príjem príspevkov

do 9.6.2023 rozhodnutie o prijatí príspevku, zaradenie do programu konferencie

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Vladimír Pisarský (vladimir.pisarsky@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 21.02.2023 12:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie