UNIVERSITAS MODERNA - Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 01.10.2019 - 02.10.2019
Miesto podujatia: Slovesnká poľnohospodárska univerzita v Nitre - Kongresové centrum
Usporiadateľ: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Erich Petlák, PhD., prof. PaedDr. Ján Danek, PhD., prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD., doc. Mgr. Marianna Sirotová, PhD., doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., prof. Ing. Milan Slavík, CSc., doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fem.uniag.sk/sk/centrum-pedagogiky-a-psychologickeho-poradenstva/
Kľúčové slová: vysokoškolské vzdelávanie príprava učiteľov vysokoškolská pedagogika psychologické aspekty vo vysokoškolskej výučbe
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na problematiku pozície pedagogiky a psychológie vo vysokoškolskom vzdelávaní na neučiteľských vysokých školách a na špecifické otázky spojené s terciárnym vzdelávaním. Realizácia konferencie je tematicky zameraná na aktuálne otázky vysokoškolského vzdelávania a vysokoškolskej pedagogiky a psychológie v kontexte udržateľnosti, ale aj na prípravu učiteľov profesijných predmetov a problémy odborových didaktík v zmysle súčasných požiadaviek na odborné vzdelávanie. Konferencia je určená vysokoškolským pedagógom, vedeckým pracovníkom, pedagogickým a odborným pracovníkom stredných odborných škôl, doktorandom a ďalším zainteresovaným na riešení predmetnej problematiky.

Tématické okruhy

1. Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdelávanie v minulosti, súčasnosti a ich
perspektívy
2. Príprava učiteľov profesijných predmetov v meniacich sa požiadavkách praxe
3. Psychológia vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume
4. Reminiscencie zo života Katedry pedagogiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite

Ďalšie informácie

Dôležité termíny:
Zaslanie záväznej prihlášky s názvom príspevku a anotáciou: do 30. 08. 2019
Prihlasovanie tu: https://forms.gle/Z8kd1pDvDFbL2fa2A
Platba konferenčného poplatku: do 10. 9. 2019
Zaslanie príspevku: do 12. 10. 2019 E-mail: zuzana.duricka@uniag.sk

Informáciu o podujatí vložil:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (tzatkova@yahoo.com)
Posledná aktualizácia: 25.07.2019 09:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie