UNINFOS - Univerzitné informačné systémy 2024

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 12.06.2024 - 14.06.2024
Miesto podujatia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Usporiadateľ: UPJŠ v Košiciach, Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach, EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: UPJŠ v Košiciach, Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach, EUNIS Slovensko
Konané pod záštitou: rektora UPJŠ v Košiciach - prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.upjs.sk/pracoviska/ciakt/uninfos-2024/
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť na univerzite trendy IKT
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Ciele konferencie

  • Kybernetická bezpečnosť na univerzite.
  • Prezentácia inovatívnych IKT riešení v oblasti podpory štúdia, vedy a výskumu.
  • Výmena skúseností z využívania IS Stretnutia riadnych, pridružených, podporujúcich členov EUNIS.

Tématické okruhy

Témy konferencie:

▪ Kybernetická bezpečnosť univerzity
▪ Trendy IKT a ich aplikácia

Ďalšie informácie

Dôležité termíny

Do 20.5.2024: registrácia účastníkov
Do 31.5.2024: príjem príspevkov
Do 6.6.2024: rozhodnutie o príspevku, zaradenie do programu

Konferenčné poplatky

Účastník z VŠ, SŠ, neziskovej organizácie, firmy ktorá je členom EUNIS: 25 €
Účastník z firmy ktorá nie je členom EUNIS: 40 €
Účastník prezentujúci prijatý príspevok: dobrovoľné vložné
V konferenčnom poplatku sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie, občerstvenie počas konferencie, obed, večera, propagačné materiály, zverejnenie elektronického zborníku príspevkov.

Jednotlivé príspevky budú recenzované členmi programového výboru konferencie. Príspevky budú zverejnené v zborníku v elektronickej forme.

Registrácia na konferenciu online na https://forms.upjs.sk/uninfos2024

Kontakt: uninfos2024@upjs.sk

Webhttps://eunis.sk/uninfos-2024/

Posledná aktualizácia: 05.04.2024 18:44

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie