UNINFOS 2020

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 02.12.2020 - 04.12.2020
Miesto podujatia: Prešovská univerzita v Prešove
Usporiadateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Centrum výpočtovej techniky PU, EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: RNDr. Darina Tothová, PhD.
Konané pod záštitou: Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://uninfos2020.unipo.sk/
Kľúčové slová: IKT e-vzdelávanie
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

- Prezentácia vízií o digitálnej univerzite budúcnosti.

- Zhodnotenie súčasného stavu a výmena skúseností o vývoji, inováciách a prevádzkovaní informačných systémov vo vysokoškolskom prostredí.

- Prezentácia skúseností s integráciou e-vzdelávania do výučbového procesu a dištančnými formami vzdelávania.

- Prezentácia najnovších poznatkov a trendov z oblasti IKT.

- Sprostredkovanie stretnutia riadnych, pridružených a podporných členov EUNIS Slovensko, uskutočnenie zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS Slovensko.

Tématické okruhy

- Možnosti aplikácie najnovších IKT technológií na vysokých školách.

- Informačné systémy a informačné služby vysokých škôl.

- IKT vo vzdelávacom procese, e-vzdelávanie a podpora dištančných foriem vo výučbe na vysokých školách.

- Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami.

Ďalšie informácie

- do 15.11.2020 - predĺžená predbežná registrácia

- do 15.11.2020 - príjem príspevkov

- do 20.11.2020 - definitívna uzávierka inzercie a sponzorov

- do 25.11.2020 - rozhodnutie o prijatí príspevku, zaradenie do programu konferencie

 


Podrobný program online konferencie UNINFOS 2020 nájdete tu

 


Konferenčné poplatky online konferencie

Vopred nutná registrácia všetkých účastníkov aj bez poplatku.

1. Účastníci z verejnej alebo štátnej VŠ (SK, CZ) bez príspevku - 0 €
2. Účastníci z verejnej alebo štátnej VŠ (SK, CZ) s príspevkom - 0 €
3. Účastníci zo strednej školy (SK, CZ) - 0 €
4. Neziskové organizácie, súkromné VŠ, zahraniční hostia, pridružení členovia EUNIS - 0 €
5. Firmy
          * za každého účastníka - 80 €
          * za vystúpenie na konferencii v rozsahu 30 minút a príspevkom v zborníku - 20 €
          * za každých ďalších 30 min. vystúpenia - 20 €
          * za uverejňovanie reklamy (web, zborník, média) - 50 €

(Príklad: konferenčný poplatok pre firmu s jedným účastníkom, vystúpením v dĺžke 60 minút, s príspevkom v zborníku a uverejnením reklamy - 170 €)


Účastnícky poplatok v sebe zahŕňa:
- organizačné náklady,
- náklady na vydanie zborníka príspevkov v elektronickej forme.

Posledná aktualizácia: 02.12.2020 05:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie