UNINFOS 2019

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 06.11.2019 - 08.11.2019
Miesto podujatia: Kongresové centrum SPU v Nitre
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manžmentu SPU v Nitre, Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre, združenie EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: RNDr. Darina Tothová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/
Kľúčové slová: IKT informačná bezpečnosť e-vzdelávanie
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Predstavy o univerzite budúcnosti a námety na ich napĺňanie

Tématické okruhy

  • Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
  • Informačná bezpečnosť na vysokých školách
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, použitie virtuálnej reality vo výučbe

Ďalšie informácie

Prihlasovanie je otvorené.

Konferencia sa koná pod záštitou  doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., rektorky SPU v Nitre

Konferencia je výročnou konferenciou združenia EUNIS-SK, preto v rámci rokovania bude prebiehať zasadnutie Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko (člena organizácie “EUNIS” – European UNiversity Information System Organization, združujúceho pracovníkov zodpovedných za vývoj, prevádzku a správu univerzitných informačných systémov a osoby majúce blízky vzťah k tejto problematike).

Skrátený program

Streda 6. 11. 2019 - predkonferenčné aktivity

- Zasadnutia pracovných skupín (Oprávnené osoby VŠ, Bezpečnosť IS, Softvér na VŠ)
- Workshopy firiem - členov EUNIS-SK
- Zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK
- Sprievodný program

Štvrtok 7. 11. 2019 - 1. deň konferencie "Univerzita budúcnosti"

- Kľúčové prednášky
- Vystúpenia účastníkov konferencie
- Zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS-SK
- Spoločenský večer
- Sprievodný program

Piatok 8. 11. 2019 - 2. deň konferencie "Univerzita budúcnosti"

- Panelová diskusia na tému Univerzita budúcnosti
- Vystúpenia účastníkov konferencie 

 

Účastnícky poplatok je za všetky 3 dni (ak menší počet dní iba v mimoriadnych prípadoch menej).  

Slov. a české VŠ – členovia EUNIS-SK - 40 EUR
Stredné školy - 40 EUR
Študenti - 20 EUR
Slov. a české VŠ, ktoré nie sú členmi EUNIS-SK + neziskové organizácie - 60 EUR
Členovia EUNIS zo zahraničia - 60 EUR
Firmy – členovia EUNIS-SK - 80 EUR (bez vystúpenia)
Firmy – členovia EUNIS-SK - 80 EUR + dobrovoľný príspevok (vystúpenie, prezentácia, výstavná plocha)
Komerčná organizácia bez aktívnej účasti - 150,- EUR
Komerčná organizácia s vystúpením, článkom v zborníku - 200,- EUR
Komerčná organizácia s vystúpením, článkom v zborníku, logom na webe - 250,- EUR
Komerčné organizácie – nečlenovia EUNIS-SK (článok v zborníku, logo na webe a v zborníku, výstavná plocha) - min 500,- EUR

 

Informáciu o podujatí vložil:
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (Darina.Tothova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 29.07.2019 10:53

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie