UNINFOS 2015

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.11.2015 - 26.11.2015
Miesto podujatia: AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a združenie EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: Radoslav Suchar, FZ SZU
Odkaz na stránku konferencie: http://uninfos2015.szu.sk/
Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie e-learning IT infraštruktúra
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

 • Predstaviť nové vývojové trendy a prezentovať pozitívne skúsenosti z oblasti informačných systémov a informačných technológií, ktoré podporujú kvalitu vzdelávacieho procesu a efektívne riadenie na vysokých školách;
 • Prezentovať úspešne realizované IKT projekty a zaujímavé riešenia v akademickom prostredí;
 • Vymeniť si skúsenosti z implementácie a prevádzkovania informačných systémov na vysokých školách;
 • Získať informácie o strategickom smerovaní informatizácie v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;
 • Nadviazať na úspešné konferencie UNINFOS a sprostredkovať stretnutie riadnych, pridružených a podporných členov EUNIS Slovensko.

Tématické okruhy

 • Najnovšie vývojové trendy IKT
 • Úspešne realizované projekty IKT v akademickom prostredí
 • Digitálna univerzita
 • IT infraštruktúra
 • E-vzdelávanie

Ďalšie informácie

Predbežný program:

 • 24.11.2015 Predkonferenčné aktivity

Zasadnutie Výkonného výboru EUNIS Slovensko

 • 25.11.2015

8.00 - 9.00 Registrácia účastníkov

9.00 - 16.00 Otvorenie konferencie, odborný program

16.00 - 18.00 Prehliadka mesta

17.30 - 18.45 Valné zhromaždenie EUNIS Slovensko

19.00 Spoločenský program

 • 26.11.2015

9.00 - 12.00 Odborný program

12.00 ukončenie konferencie

Dôležité termíny:

do 19.11.2015 - príjem abstraktov

do 21.11.2015 - potvrdenie akceptácie abstraktov

do 20.11.2015 - registrácia účastníkov a úhrada vložného, zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku

Vložné pre účastníkov je 30€ pre členov EUNIS-SK a EUNIS-CZ,

pre nečlenov EUNIS je 50€. (platí pre dve osoby)

Číslo účtu: IBAN SK8781800000007000200522

Variabilný symbol: 1460211900

Účel platby: UNINFOS2015-meno účastníka

Vložné je možné uhradiť aj v hotovosti pri registrácii.

KONTAKT:

telefón: +421 483 248 013

email: uninfos.2015@szu.sk

web: http://uninfos2015.szu.sk/

Posledná aktualizácia: 13.11.2015 11:38

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie