UNINFOS 2012 univerzitné informačné systémy

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 26.06.2012 - 27.06.2012
Miesto podujatia: Trenčín
Usporiadateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Združenie EUNIS - Slovensko
Odborný gestor podujatia: Ing. Emil Golian
Odkaz na stránku konferencie: http://uninfos.tnuni.sk
Kľúčové slová: informačné systémy
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

  • Prezentovať pozitívne skúsenosti z oblasti využitia informačných systémov a informačných technológií, pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a efektívne riadenie na vysokých školách;
  • Prezentovať úspešne realizované IKT projekty a zaujímavé riešenia v akademickom prostredí;
  • Vymeniť si skúsenosti z implementácie a prevádzkovania informačných systémov na vysokých školách;
  • Predstaviť nové vývojové trendy v rozvoji IKT a ich využitie v strategickom smerovaní informatizácie v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;
  • Nadviazať na úspešné konferencie UNINFOS a sprostredkovať stretnutie riadnych pridružených a podporných členov EUNIS Slovensko.

Tématické okruhy

  1. Modernizácia IT infraštruktúry – prínosy projektov z európskych štrukturálnych fondov;
  2. Informačné systémy a technológie podporujúce kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu,
  3. Informačné systémy a technológie podporujúce efektívne riadenie vysokej školy;
  4. Skúsenosti z prevádzky a bezpečnosti IT infraštruktúry a informačných systémov na VŠ;
  5. Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 01.06.2012 19:41

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie