UNINFOS 2010

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 03.11.2010 - 04.11.2010
Miesto podujatia: Trnava
Usporiadateľ: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: Ing. Jozef Koricina, riaditeľ CIS TU v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://www.truni.sk/uninfos
Kľúčové slová: informačné systémy informačné a komunikačné technológie infraštruktúra IKT
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Predstavenie nových vývojových trendov a prezentácia pozitívnych skúseností v oblasti informačných systémov a informačných technológií, ktoré podporujú kvalitu vzdelávacieho procesu a efektívne riadenie na vysokých školách.

Tématické okruhy

1. Modernizácia IT infraštruktúry - prínosy projektov z európskych štrukturálnych fondov; 2. Informačné systémy a technológie podporujúce kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu; 3. Informačné systémy a technológie podporujúce efektívne riadenie vysokej školy.

Ďalšie informácie

Konferencia je súčasťou osláv 375. výročia založenia starobylej "Universitas Tyrnaviensis".

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Jozef Koricina, (Jozef.Koricina@truni.sk)
Posledná aktualizácia: 24.01.2012 15:39

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie