UNINFOS 2009

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 25.11.2009 - 27.11.2009
Miesto podujatia: Kongresové centrum pri SPU v Nitre
Usporiadateľ: EUNIS-SK
Odborný gestor podujatia: RNDr. Darina Tóthová, PhD
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fem.uniag.sk/uninfos2009/
Kľúčové slová: informačné systémy IT infraštruktúra informačné služby e-learning akademická informačná brána
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti IKT

Tématické okruhy

Prezentácia použitia moderných informačných technológií vo vysokoškolskom prostredí. Zhodnotenie súčasného stavu a výmena skúseností vo vývoji, inováciách a prevádzkovaní informačných systémov na vysokých školách. Integrácia e-vzdelávania do výučbového procesu. Zasadnutie Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko (člena organizácie “EUNIS” – European University Information System Organization, združujúceho pracovníkov zodpovedných za vývoj, prevádzku a správu univerzitných informačných systémov a osoby majúce blízky vzťah k tejto problematike).

Posledná aktualizácia: 27.11.2009 14:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie