ULCA PATHWAY TO EXCELLENT SCHOOLS - KNOWLEDGE-SHARING & NETWORKING IN EDUCATION

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 09.11.2022 - 10.11.2022
Miesto podujatia: Ružomberok
Usporiadateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Konané pod záštitou: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Odkaz na stránku konferencie: http://ulca.pf.ku.sk/en/conference/conference-program/
Kľúčové slová: Ulca
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Naším cieľom je prezentovať myšlienky a intelektuálne výstupy projektu Erasmus+ KA203 a spustiť inovatívnu sieť škôl zahŕňajúcu základné školy, stredné školy, univerzity a súkromné vzdelávacie inštitúcie – sieť ULCA učiteľov a škôl. Ponúkame Vám všetkým jedinečné skúsenosti a nástroje na rozvoj učiteľov a manažérov škôl v prístupe zameranom na žiaka.

Táto konferencia je kľúčovým podujatím organizovaným tímom projektových partnerov pod vedením tímu z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci projektu KA Erasmus+ „Upgrade with Learner-centred Approach“ (projekt č. 2020-1- SK01-KA203-078306).
Do projektu boli zapojení učitelia 5tich krajín Európy: Slovensko, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Slovisko.
Hlavné ciele projektu sú:
- zvýšenie kvality univerzitného vzdelávania implementáciou prístupu zameraného na žiaka,
- rozvíjať excelentné školy založené na EFQM modeli excelentnosti
- rozvíjať funkčné sebariadenie učiteľa pomocou Learn&Lead a cestu rozvoja učiteľa v školskom prostredí

Tématické okruhy

Našim cieľom je prezentovať myšlienky a intelektuálne výstupy projektu Erasmus+ KA203 a spustiť inovatívnu sieť škôl zahŕňajúcu základné školy, stredné školy, univerzity a súkromné vzdelávacie inštitúcie – sieť ULCA učiteľov a škôl. Ponúkame Vám všetkým jedinečné skúsenosti a nástroje na rozvoj učiteľov a manažérov škôl v prístupe zameranom na žiaka.

Ďalšie informácie

Registrácia na konferenciu je bezplatná.

Registrácia je možná na tomto linku: https://forms.office.com/r/RGyUZ3hnua

Po úspešnej registrácií Vás budeme kontaktovať v súvislosti s Vašim ubytovaním.

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Jozef Čisarik, (jozef.cisarik@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 07.11.2022 15:05

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie