Udržateľné hospodárenie s vysokohorskými vodnými zdrojmi v regióne Baltického mora

Forma podujatia: Workshop › Medzinárodný (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 10.06.2019 - 13.06.2019
Miesto podujatia: Zakopané, Poľsko
Usporiadateľ: The Baltic University Programme, the Institute of Geography and Spatial Management at the Jagiellonian University in Kraków and the Tatra National Park
Odborný gestor podujatia: Joanna Pociask - Karteczka, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków , Poland, Lyudmyla Babak, Project Coordinator , Baltic University Programme, Uppsala University, Sweden
Odkaz na stránku konferencie: https://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/
Kľúčové slová: hydrological research hydrological processes hydrological monitoring hydrological measurements high mountain region
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

The aim of the workshop is to get a relevant knowledge about new monitoring and sampling techniques for analyzing hydrological processes and organizing a hydrological monitoring network addressed to different purposes in the high mountain region, and to get a skill in hydrological measurements with modern instruments applied in hydrological research.

The workshop is addressed to young scientists (PhD students, bachelor and master degree students and other).

Tématické okruhy

During field works all participants will have an opportunity to take part in hydrological measurements with modern instruments and observe a hydrological monitoring system operating in the Tatra National Park supervised by hydrologists from the Department of Hydrology, Jagiellonian University.

Ďalšie informácie

Organizing Committee

Mirosław Żelazny

Łukasz Pęksa

Ewelina Jelonkiewicz

Tomasz Zwijacz-Kozica

Joanna PaulinaSiwek

Lukasz Jelonkiewicz

Joanna Pociask-Karteczka

Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz

Magdalena Murawska

Janusz Siwek

Bartłomiej Rzonca

Marta Pufelska

Marek Kot

Karolina Mostowik

Monika Sajdak

Participation in the workshop gives an opportunity to get 3 ECTS and Diploma signed by three partners: the Director of the Baltic University Programme, the Rector of the Jagiellonian University, the Director of the Tatra National Park.

Important dates

31 Jan. 2019 deadline for BUP Grant application
15 Feb. 2019 BUP Grants decisions
28 Feb. 2019 Registration close
31 Mar. 2019 Second circular
30 Apr. 2019 Payment deadline

Fee and Grants

Workshop fee is 155 EUR which includes accommodation (2-3 p. rooms) and meals in Zakopane, local transportation and transportation from Kraków to Zakopane (and back) by bus). All participants must cover travel costs to and from Kraków (Poland) themselves.

Contact persons:

Joanna Pociask-Karteczka, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland,
email: joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl

Lyudmyla Babak, Project Coordinator, Baltic University Programme, Uppsala University, Sweden,
email: lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se

Účasť na seminári ponúka získať 3 ECTS kredity a diplom podpísaný troma partnermi: riaditeľom BUP, rektorom Jagiellonian University a riaditeľom Tatranského národného parku.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: Joanna Pociask-Karteczka (joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl, Jagiellonian University), aleo Lyudmyla Babak (lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se, BUP).

Posledná aktualizácia: 28.01.2019 11:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie