Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 29.09.2022 - 30.09.2022
Miesto podujatia: priestory Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Usporiadateľ: Katedra pedagogiky PF UKF
Odborný gestor podujatia: Katedra pedagogiky PF UKF
Konané pod záštitou: Katedra pedagogiky PF UKF
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1456-konferencia-ucenie-o-lese-a-udrzatelnost-vo-vychove-a-vzdelavani
Kľúčové slová: lesná pedagogika enviromentálna výchova
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

 • prepojiť teoretickú a praktickú stránku učenia o lese a témy udržateľnosti vo vzdelávaní
 • predstaviť lesnú pedagogiku ako jeden z inovatívnych predagogicko-didaktických prístupov v školskom, mimoškolskom a rodinnom prostredí
 • prezentovať výskumné zistenia z enviromentálneho vzdelávania v podmienkach školy
 • wľprezentovať inšpiratívne námety odborníkov zo spolupráce zo školami v oblasti enviromentálneho vzdelávania

 

Tématické okruhy

Teoretická rovina - sekcie:

 • otázky udržateľnosti v pedagogickom výskume a školskej praxi
 • skúsenosti s enviromentálym vzdelávaním v spolupráci s odborníkmi z praxe a s partnermi školy
 • metódy a formy v lesnej pedagogike ako súčasti enviromentálnej výchovy

Praktická rovina - workshopy

 • les ukrytý v knihe
 • lesná olympiáda
 • les v tichu
 • stromček z lesa
 • digitálne obsahy enviromentálnej výchovy
 • učebné pomôcky v lesnej pedagogike
 • presahy detskej literatúry a tvorivej dramatiky do lesnej pedagogiky

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o účasť na konferencii vyplňte do 09. septembra 2022 prihlášku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiokN0gcdBvhAgTvKyD2qLtSFh-vvDxGZDEfa9kPcaRpnAw/viewform

Ďalšie informácie a program budú včas zaslané prihláseným účastníkom.

V prípade potreby kontaktujte organizátorov prostredníctvom e-mailu lespedKONF@gmail.com, prípadne na telefónnom čísle 0902 666 653.

Posledná aktualizácia: 03.09.2022 16:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie