TRANSCOM 2023, the 15th International Scientific Conference on Sustainable, Modern, and Safe Transport

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 29.05.2023 - 31.05.2023
Miesto podujatia: Mikulov, Czech Republic
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Odborný gestor podujatia: Professor Mario Guagliano, Department of Mechanics Politecnico di Milano; Professor Milan Dado, Department of Multimedia and Information and Communication Technology University of Žilina
Konané pod záštitou: Žilinská univerzita v Žiline
Odkaz na stránku konferencie: http://www.transcom-conference.com/
Kľúčové slová: doprava veda spolupráca univerzita
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Cieľom 15. Medzinárodnej vedeckej konferencie o trvalo udržateľnej, modernej a bezpečnej doprave TRANSCOM 2023 je nadviazať a rozšíriť medzinárodné kontakty a spoluprácu. Hlavným účelom konferencie je poskytnúť mladým vedcom podporné zázemie, v ktorom predstavujú výsledky svojho výskumu vedeckej komunite. TRANSCOM sa pravidelne organizuje každý druhý rok od roku 1995.

Tématické okruhy

Tematické zameranie konferencie:           

†  Operation and Economics in Transport

†  Mechanical Engineering in Transport

†  Electrical Engineering in Transport

†  Civil Engineering in Transport

†  Management Science and Informatics in Transport

†  Safety and Security Engineering in Transport

†  Travel and Tourism Studies in Transport Development

Ďalšie informácie

Konferenčné príspevky budú uverejnené v špecializovanom čísle Transportation Research Procedia, známeho, open-access, online vedeckého časopisu, ktorý vydá Elsevier. Po jeho online uverejnení bude vydanie predložené na indexovanie spoločnosťou SCOPUS.

Uverejnenie príspevkov je podmienené ich prezentáciou na konferencii. Dokumenty nemôžu byť zverejnené bez konferenčnej prezentácie.

Rokovacím jazykom konferencie je výlučne anglický jazyk.

 

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Katarína Poláčková, (katarina.polackova@uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 30.01.2023 10:47

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie