TERAPEUTICKÉ MONITOROVANIE LIEČIV 2023 0. ROČNÍK KONFERENCIE

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 13.04.2023
Miesto podujatia: FAF UK BRATISLAVA/ONLINE PRENOS
Usporiadateľ: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Tím konferencie
Konané pod záštitou: Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://tdmconference.fpharm.uniba.sk
Kľúčové slová: personalizovaná medicína farmakoterapia terapeutické monitorovanie liečiv
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom nultého ročníka TDM konferencie je zamerať sa na rôzne aspekty terapeutického monitorovania liečiv – od spracovania vzoriek až po ich analýzu, klinické aplikácie vyvinutých metód a aktuálne trendy. Táto konferencia je prvá svojho charakteru v Slovenskej republike, pričom je v jej záujme spojiť širokú odbornú, vedeckú verejnosť aj klinických pracovníkov, ktorí s TDM prichádzajú do kontaktu.

Tématické okruhy

Prednášky:

Analytická sekcia:

 • Tri desaťročia TDM na pracovisku v Nitre
 • TDM v klinickom laboratóriu: Od biologickej vzorky k laboratórnemu výsledku
 • Supel Carbon LC - kolony se stacionární fází porézního grafického uhlíku
 • Hmotnostná spektrometria - nástroj pre sledovanie terapeutickej hladiny liečiv
 • LC/MS v rutinní TDM v praxi, jeho směřování a využití v dalších oblastech rutinní laboratorní diagnostiky
 • Využitie SCIEX hybridného hmotnostného spektrometra QTRAP v cielenej metabolomickej analýze a TDM
 • ELISA v prostredí TDM a analýzy biomarkerov
 • Alternatívne metódy v TDM
 • Kapilárna elektroforéza ako nástroj na terapeutické monitorovanie kolistínu
 • Predklinické monitorovanie derivátov kyseliny kynurénovej pri terapii neurozápalu v tauopatiách

Klinická sekcia:

 • TDM v klinickej praxi v krajinách strednej a východnej Európy
 • Prvé skúsenosti s aplikáciou TDM pri liečbe betalaktámovými antibiotikami
 • Klinické aplikace využití hmotnostní spektrometrie v analýze léků
 • Naše zkusenosti s terapeutickým monitorováním biologické léčby
 • Interpretace TDM u pacientů podstupujících hemodialyzační metody
 • Predikcia plazmatických hladín vankomycínu ako súčasť TDM
 • Intoxikace metforminem - skrytá hrozba pro diabetiky?

Kompletný program dosupný na https://tdmconference.fpharm.uniba.sk

Ďalšie informácie

Kontakt:
 
tdmconference@fpharm.uniba.sk

Posledná aktualizácia: 21.03.2023 15:39

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie