Stratégie rozvoja regionálnych letísk

Forma podujatia: Seminár › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 05.03.2021
Miesto podujatia: Žilina
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Konané pod záštitou: projektu VEGA
Odkaz na stránku konferencie: http://www.kld.uniza.sk
Kľúčové slová: letiská dopravná politika COVID-19
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Podnikanie letísk je v súčasnosti realitou a reflektuje zásadnú premenu letísk, ktoré boli v minulosti len pasívnymi poskytovateľmi pozemnej leteckej infraštruktúry a mali podobu lokálnych geografických monopolov nevystavených hospodárskej súťaži. Seminár bude zameraný na rozvojové stratégie regionálnych letísk s ohľadom na ciele a pravidlá jednotnej dopravnej politiky EÚ.

Tématické okruhy

-

Ďalšie informácie

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 3464 | mobil: +421 917 521 269

e-mail: Alena.Sedlackova@fpedas.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2021 21:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie