Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V.

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 05.11.2020
Miesto podujatia: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Odborný gestor podujatia: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Konané pod záštitou: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/1357.
Kľúčové slová: PhD. verejná správa európske štúdia a politiky sociálna politika konferencia
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, uskutočňujúca sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša každým rokom množstvo zaujímavých príspevkov, prostredníctvom ktorých mladí vedeckí pracovníci, doktorandi, ale aj domáci a zahraniční hostia reflektujú na témy týkajúce sa nových trendov, súčasných výziev a inovácií v kontexte celospoločenského diania. Posledný IV. ročník konferencie opäť zdôraznil význam a spoločenský prínos mladých vedcov a zároveň otvoril priestor ďalšej diskusii a novým témam v oblasti výskumu.

Aj na základe úspechu IV. ročníku konferencie sa počas Týždňa vedy a techniky v akademickom roku 2020/2021 uskutoční jubilejný V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov".  Konferencia sa uskutoční 5.11.2020 v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave.

Účastníci konferencie budú mať aj tentokrát možnosť prispieť svojimi príspevkami, a tak zároveň obohatiť rozmery spoločensko - vedných disciplín najmä vo vybraných fenoménoch v oblasti európskych štúdií, európskej politiky, verejnej politiky a verejnej správy, aktuálnym výzvam v oblasti sociálnej politiky či vzťahu medzi sociálnou prácou a sociálnou politikou.

Tématické okruhy

Rozmery verejnej správy a verejnej politiky v kontexte súčasných celospoločesnkých výziev: 

verejná správa, verejná politika, ekonomika a riadenie, financovanie a ekonomika verejného sektoru, aktéri verejnej politiky, územný manažment, územný marketing, volebný marketing,  e-government, správne právo

Rozmery európskych politík a štúdií v kontexte súčasných celospoločesnkých výziev:

politiky EÚ, environmentálna diplomacia a geopolitika, súčasné výzvy európskych krajín, politológia, európska integrácia, europeizácia, volebné systémy, stranícke systémy, medzinárodné vzťahy, bezpečnosť, krízový manažment v EÚ, cezhraničná spolupráca, právo EÚ

Rozmery Sociálnej práce a sociálnej politiky v kontexte súčasných celospoločesnkých výziev:

aktuálne výzvy pre sociálnu politiku, vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky, súčasné problémy sociálnej práce, špecifické oblasti výkonu sociálnej práce

Ďalšie informácie

Na konferenciu sa prihlasujete prostredníctvom registračného formuláru:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9mOa_j8dQH1hbAM6cgKxAtYx1IHGMyVvmQbIWRv0Va1ay6A/viewform?usp=sf_link     

V registračnom formulári si môžete vybrať sekciu, v zmysle ktorej budete prezentovať svoje príspevky aj počas konferencie. Formulár je záväzný a v rámci jeho vypĺňania je potrebné uviesť aj abstrakt Vášho vedeckého príspevku.

Dôležité termíny:

Termín zaslania prihlášky prostredníctvom registračného formuláru
(vrátane abstraktu):
 do 10. októbra 2020

Termín zaslania konferenčného príspevku: do 10. novembra 2020

Termín zaplatenia konferenčného poplatku: do 10. októbra 2020

Konferenčný poplatok: 30 €

Nižšie nájdete všetky potrebné údaje týkajúce sa úhrady konferenčného poplatku:

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 1900
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 05112020

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na: fsvkonferencia2020@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť!

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Natália Brovina Mulinová, PhD. (natalia.brovina.mulinova@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 25.08.2020 15:50

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie