Slovensko diskutuje o Európskej únií

Forma podujatia: Prednášky › Domáci prednášajúci
Termín konania: 02.10.2017
Miesto podujatia: Aula Magna, Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Usporiadateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, UKF v Nitre
Odborný gestor podujatia: Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/media-a-marketing/dianie-na-univerzite/kalendar-udalosti/718-slovensko-diskutuje-o-eu
Kľúčové slová: Slovensko Európska únia politický subjekt mladá generácia
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, si Vás dovoľuje pozvať na podujatie "Slovensko diskutuje o EÚ, za účasti zástupcov politických strán, akademickej obce, tretieho sektoru a médií.

Tématické okruhy

Otvorený a konštruktvíny dialóg politických strán o európskych záležitostiach:

- mladá generácia súčasťou elementov formujúcich ďalšie smerovanie európskeho projektu

- zaagažovanosť mládeže vo veciach verejných a vo veciach týkajúcich sa európskej  budúcnosti Slovenska

- umiestnenie a pôsobnie SR v šruktúrach EÚ

- úlohy politických subjektov nielen v národných vnútroštátnych záležitostiach ale aj v agende EÚ

Ďalšie informácie

Prednáška sa bude konať dňa 2. októbra 2017 od 9:15 - 13:00

Projekt „Slovensko diskutuje o EÚ“ je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

Ambíciou rezortu diplomacie je vychádzať z celospoločenského konsenzu pri tvorbe národných pozícií v diskusii o budúcnosti EÚ. Zámerom je preto organizovať reprezentatívne podujatia, na ktorých budú môcť zástupcovia všetkých zložiek občianskej spoločnosti vyjadriť svoje názory a postoje k Únii a prispieť tak k formovaniu jej podoby a budúceho smerovania.
Na predmetné podujatia budú preto pozývaní predstavitelia politických strán, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora, záujmových združení a regiónov, sociálni partneri, ako aj zahraniční diplomati.
Neoceniteľnou zložkou celonárodného postoja k európskym záležitostiam sú však aj názory študentov a ľudí z akademického prostredia. Za najvhodnejšie miesto pre konanie týchto podujatí bola preto zvolená akademická pôda, nakoľko v kontexte súčasného vývoja nielen v EÚ, ale aj na Slovensku, je nadmieru potrebné diskutovať najmä s mladou generáciou o aktuálnych problémoch a možných riešeniach a motivovať ich k väčšej angažovanosti vo veciach verejných a osobitne vo veciach týkajúcich sa európskej budúcnosti Slovenska.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je presvedčené, že len vďaka zastúpeniu všetkých zložiek spoločnosti môže vzniknúť komplexný a skutočný obraz celonárodného postoja a záujmu o EÚ, opierajúci sa o spoľahlivú legitimitu.

Program:
9:15 - 10:00 Oficiálne otvorenie
Róbert Fico, predseda vlády SR a  Ľubomír Zelenický, rektor UKF v Nitre
10:00 - 11:20 Panel I. Očakávania mladých ľudí smerom k budúcnosti EÚ

11:20 - 11:40 Prestávka na kávu
11:40 - 13:00 Panel II. Diskusia o pozícii Sovenska v EÚ

Posledná aktualizácia: 25.09.2017 19:33

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie