Sieťové a informačné technológie

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 20.05.2010
Miesto podujatia: FEM SPU v Nitre, poslucháreň S
Usporiadateľ: CIT FEM SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: RNDr. Darina Tothová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fem.uniag.sk/sit2010/
Kľúčové slová: Sieťové a informačné technológie IKT e-vzdelávanie CMS
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete.

Oboznámenie účastníkov seminára so situáciou v danej oblasti na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a na niektorých ďalších univerzitách doma i v zahraničí.

Tématické okruhy

  • Novinky v oblasti IKT
  • CMS
  • e-learning

Ďalšie informácie

Organizátori:

  • Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre,
  • Centrum informačných a komunikačných technológií SPU v Nitr

Informáciu o podujatí vložil:
Darina Tothova (Darina.Tothova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 09.05.2010 22:08

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie