SIT 2018 - Sieťové a informačné technológie - 19. ročník celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 16.05.2018 - 17.05.2018
Miesto podujatia: Nitra, Slovenská republika
Usporiadateľ: EUNIS-SK a Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. - Czech University of Life Sciences, Prague, doc. Ing. Klára Hennyeyova, PhD.- SUA Nitra, RNDr. Darina Tóthová, PhD. - SUA Nitra
Odkaz na stránku konferencie: https://spu.fem.uniag.sk/sit2018/
Kľúčové slová: sieťové a informačné technológie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Seminár sa bude konať ako sekcia konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018.

Cieľ seminára: Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete.

Seminár sa koná pod záštitou:

 • Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
 • Vyšehradská asociácia univerzít,
 • Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre,
 • ASECU,
 • EUNIS Slovensko,
 • Junior Chamber International - Slovakia,
 • Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku.

Pre aktívnych účastníkov je to príležitosť publikovať v zborníku indexovanom vo WOS (v anglickom jazyku), nakoľko príspevky konferencie MVD 2016 boli uverejnené vo WOS databáze, príspevky MVD 2018 taktiež prejdú výberovým procesom Thomson Reuters.

Ďalšie informácie

Dôležité termíny:

Registrácia rozšírených abstraktov a článku: 31. január 2018 - posledná výzva
Oznámenie o prijatí/zamietnutí: 12. február 2018
Zaslanie celého článku a platba: 22. február 2018
Dátum konania konferencie: 16. - 17. máj 2018

Dôležité odkazy:

Web seminára SIT 2018 https://spu.fem.uniag.sk/sit2018/
Web konferencie MVD 2018 Konferencie SIT - archív https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php/sk
Link na registráciu (vyberte sekciu Informačné a komunikačné technológie)
http://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=11&Itemid=19&lang=sk

Konferenčný poplatok

 • člen EUNIS-SK a EUNIS-CZ z VŠ so zaslaným príspevkom: 45 EUR,
 • člen EUNIS-SK a člen EUNIS-CZ z VŠ bez príspevku: 55 EUR,
 • člen EUNIS-SK - podporujúci člen (1 zástupca organizácie s príspevkom alebo bez príspevku): 100 EUR,
 • iný účastník: 150 EUR
 • účasť pre zamestnancov a študentov VŠ bez účasti na iných aktivitách konferencie MVD 2018 a prezentačnej tašky je bezplatná počas oboch dní

Konferenčný poplatok zúčastnených spoluautorov je rovnaký ako pri hlavných autoroch, čiže 45,- EUR.

Posledná aktualizácia: 30.01.2018 08:25

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie