Sieťové a informačné technológie 2022

Forma podujatia: Seminár › Domáci (v SR)
Termín konania: 11.05.2022 - 12.05.2022
Miesto podujatia: Nitra
Usporiadateľ: EUNIS-SK a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Odborný gestor podujatia: RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Konané pod záštitou: EUNIS-SK a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: https://spu.fem.uniag.sk/sit2022/index.php/sk/hlavna-stranka
Kľúčové slová: sieťové a informačné technológie
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

SIT 2022 prebehne ako súčasť Medzinárodných vedeckých dní 2022.

SIT je celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, všetkých, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie.

Cieľ seminára: Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nás i vo svete.

Tématické okruhy

  • sieťové a informačné technológie

Ďalšie informácie

Organizačný garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Dôležité termíny:

Registrácia a vloženie príspevkov: do 4. 3. 2022
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevkov: do 11. 3. 2022
Vloženie príspevkov po recenziách: do 18. 3. 2022

Registrácia na adrese: https://spu.fem.uniag.sk/isd2022/index.php/en/registration/isd2022-registration-form

Viac informácií: https://spu.fem.uniag.sk/sit2022/index.php/sk/hlavna-stranka

Posledná aktualizácia: 25.02.2022 20:31

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie