Sieťové a informačné technológie - SIT 2019

Forma podujatia: Seminár › Domáci (v SR)
Termín konania: 13.02.2019
Miesto podujatia: Nitra, Kongresové centrum SPU
Usporiadateľ: EUNIS - SK a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odborný gestor podujatia: RNDr. Darina Tothová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://spu.fem.uniag.sk/sit2019/
Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie vedecká publikačná činnosť zobrazovanie vo vyučovacom procese virtuálna realita vo výučbe
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, všetkých, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie.

Cieľom seminára je Informácie z oblasti sieťových a informačných technológií u nási vo svete.

Seminár sa bude konať pod záštitou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

Tématické okruhy

Kľúčové prednášky:

  • Licencovanie Adobe produktov pre EUNIS Slovensko
  • IBM Cognos Analytics
  • Interaktívne riešenie zobrazovania vo vyučovacom procese
  • Portál VŠ a jeho zjednocovacia úloha
  • Prihlásené vystúpenia vysokých škôl (vedecké publikovanie, virtuálna realita vo výučbe)

Ďalšie informácie

Program seminára

9:00

Registrácia

9:15 - 9:45

Portál VŠ a jeho zjednocovacia úloha

RNDr. Darina Tothová, PhD. - Mgr. Mária Urbanová, SPU v Nitre

9:45 - 10:30

Interaktívne riešenie zobrazovania vo  vyučovacom procese

Ing. Adrián Moravčík-Ing. Andrej Krumpál - Ing. Tibor   Glenda, REVIS-SERVIS spol. s.r.o.

10:30 - 10:45

Prestávka

10:45 - 11:30

IBM Cognos Analytics

IBM Slovensko, spol. s  r.o.

11:30 - 12:15

Licencovanie Adobe produktov pre EUNIS Slovensko

Andrej Kusenda, TRACO Computers

12:15 - 13:30

Obed

13:30 - 15:30

Vystúpenia účastníkov z vysokých škôl

Publikačná činnosť a vedecké publikovanie-aktuálne  zmeny a trendy z pohľadu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., SlPK SPU v Nitre

Virtuálna realita vo výučbe

Prof. Ing. Zuzana Palková,  PhD. - KEAaI TF v Nitre

Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. - KI FEM v Nitre

Registrácia na webe

https://spu.fem.uniag.sk/sit2019/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=2&Itemid=32

Informáciu o podujatí vložil:
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (Darina.Tothova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 04.02.2019 05:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie