Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí - 26. medzinárodná vedecká konferencia FBI UNIZA

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 17.05.2023 - 18.05.2023
Miesto podujatia: Žilina
Usporiadateľ: Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA
Odborný gestor podujatia: DVOŘÁK Zdeněk, prof., Ing., PhD.; LOVEČEK Tomáš, prof., Ing., PhD.; MARKOVÁ Iveta, prof., RNDr., PhD.; RISTVEJ Jozef, prof., Ing., PhD., EMBA
Konané pod záštitou: Žilinskej univerzity v Žiline, Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR a Prezídia Hasičského a záchranného zboru.
Odkaz na stránku konferencie: https://fbi.uniza.sk/stranka/konferencia-2023
Kľúčové slová: Krízové riadenie; Manažment rizík; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Priemyselná bezpečnosť; Krízová intervencia; Bezpečnostný manažment; Ochrana osôb majetku; Prevencia kriminality; Ochrana mäkkých cieľov; Kybernetická bezpečnosť; Ochrana kritickej
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie RKS  je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.

Tématické okruhy

 • Krízové riadenie
 • Manažment rizík
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Priemyselná bezpečnosť
 • Krízová intervencia
 • Bezpečnostný manažment
 • Ochrana osôb, majetku
 • Prevencia kriminality
 • Ochrana mäkkých cieľov
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Ochrana kritickej infraštruktúry
 • Záchranné služby
 • Ochrana pred požiarmi
 • Záchranárska technika
 • Skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi
 • Integrovaný záchranný systém

Ďalšie informácie

Dôležité termíny:

Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu (online): 17.04.2023

Odoslanie prihlášky (bez príspevku, online): 28.04.2023

Zaslanie príspevku: 17.04.2023

Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch: 24.04.2023

Úhrada konferenčného poplatku: 28.04.2023 (prípadne počas konferencie alebo po jej konaní) 

 

Registrácia: online prihláška https://fbi.uniza.sk/stranka/registracia-na-konferenciu

 

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Valéria Moricová, PhD. (valeria.moricova@fbi.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 23.03.2023 15:37

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie