Quo vadis zdravotníctvo IV. - Nové trendy v zdravotníckych vedách

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.10.2019
Miesto podujatia: Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove, Partizánska 1, Prešov
Usporiadateľ: FZO PU v Prešove, Fakulta zdravotnických studií univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Podhalańska państwowa wyszsa szkola Zawodowa v Nowym Targu, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Odborný gestor podujatia: Dr.h.c.prof.PhDr. Anna Eliašová, PhD., DBA., PaedDr. Milan Majerský, PhD. predsedu Prešovského samosprávneho kraja
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva/quovadis4/kontakt/
Kľúčové slová: nové trendy ošetrovateľstvo zdravotníctvo
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

4. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou QUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO - Nové trendy v zdravotníckych vedách.

Tématické okruhy

 • OŠETROVATEĽSTVO 21. STOROČIA
 • MULTIODBOROVÝ MANAŽMENT CHRONICKÝCH /NEHOJACICH SA RÁN (WORKSHOP)
 • NOVÉ TRENDY V PÔRODNEJ ASISTENCII
 • TRENDY VO VZDELÁVANÍ A PRAXI V ODBORE
 • URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
 • MODERNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY VO FYZIOTERAPII
 • NOVÉ TRENDY V ERGOTERAPII
 • NOVÉ TRENDY OŠETROVANIA PACIENTA V DENTÁLNEJ HYGIENE
 • MODERNÉ TRENDY A ŠTANDARDY V RÁDIODIAGNOSTIKE, RÁDIOTERAPII A NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE
 • MODERNÉ TRENDY V LABORATÓRNYCH VYŠETROVACÍCH METÓDACH
 • VARIÁ

Ďalšie informácie

DÔLEŽITÉ DÁTUMY:

Prihláška na aktívnu účasť: do 31 .7. 2019

Prihláška na pasívnu účasť: do 20. 10. 2019 na stránke: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva

Zasielanie abstraktu elektronicky: do 31. 7. 2019

ADMINISTRÁCIA: Mgr. Marcela Hudáková: marcela.hudakova@unipo.sk

Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník abstraktov, plnotextových príspevkov a abstraktov posterov.

Registračný poplatok

Poplatok je potrebné uhradiť do 31.07.2019

Aktívna účasť-25 € (prvý autor bez poplatku, druhý a ďalší s poplatkom)

Pasívna účasť-20 €

Členovia SKSaPA, Slovenskej komory fyzioterapeutov -17 € aktívna/14 € pasívna účasť

Online registrácia možná na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rwPRDPxiCEKgKd5YGN4dgDOPgdTFb6BItHZCSyMPDeZUMkUwR0NKQUE1VklIOEY2MUNPR1lZR0tOUy4u

Kontakt:

Mgr. Marcela Hudáková
marcela.hudakova@unipo.sk
tel. 051 / 75 62 440

Viac informácií na https://www.unipo.sk/public/media/31893/1.informacia.pdf

Posledná aktualizácia: 04.06.2019 13:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie