QUO VADIS 2023 <generated by AI>

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 20.04.2023
Miesto podujatia: pôda Fakulty masmediálnej komunikácie UCM - Námestie J. Herdu 2, Trnava/online
Usporiadateľ: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Odborný gestor podujatia: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Konané pod záštitou: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: https://fmk.sk/veda-a-vyskum/konferencie/quo-vadis/
Kľúčové slová: integrácia umelej inteligencie médiá marketing digitálne hry
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom QUO VADIS 2023 <generated by AI> spája tri oblasti záujmu – médiá, marketing a digitálne hry. Konferencia je určená pre doktorandky, doktorandov a mladé vedecké osobnosti.

Ústrednou témou konferencie je problematika umelej inteligencie. Umelá inteligencia (AI) významne ovplyvňuje najmä odbory ako masmédiá, marketing a digitálne hry z rôznych dôvodov. Benefity jej existencie zahŕňajú najmä zvyšovanie produktivity práce či zlepšovanie kvality života. Vzrušujúci vývoj technológií a digitálnych služieb zmenil spôsoby získavania informácií a komunikačné zvyklosti podnikov, organizácií, ale aj radových používateliek a používateľov internetu.

Na konferencii sa dozviete o nevyhnutnosti integrácie umelej inteligencie do oblasti médií, marketingu a digitálnych hier. Otázkou zostáva, či je AI pre uvedené odvetvia príležitosťou, alebo rizikom.

Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie v oblastiach marketingu, médií a digitálnych hier a navzájom zdieľať získané vedomosti i praktické skúsenosti a referovať o dôležitých poznatkoch, ako aj o výsledkoch výskumov. Interpretačné diskusie sa budú zameriavať na aktuálne trendy a výzvy, najmä v oblasti umelej inteligencie.

Tématické okruhy

DISKUSNÉ TÉMY

• Umelá inteligencia a jej použitie v rámci médií, marketingu a digitálnych hier

• Súčasné trendy v médiách, marketingu a digitálnych hrách

• Mediálna gramotnosť - digitálna, spotrebiteľská, reklamná, informačná

• VR verzus AR v kontexte spotrebiteľského trhu • Digitálne umenie
• Digitálny marketing
• Reálie, hranice a riziká súčasného novinárstva

• Aktuálny stav a nové výzvy v oblasti sociálnych médií

• Stieranie hraníc medzi realitou a fikciou v mediálnom priestore

• Inovácie a nové kreatívne postupy vo sfére digitálnych hier

• Diverzita a budovanie komunít v digitálnom prostredí

• Etické úskalia používania umelej inteligencie v mediálnej tvorbe

Ďalšie informácie

Všetky prijaté príspevky v slovenskom aj anglickom jazyku budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku. Príspevky publikované
v anglickom jazyku budú zaslané na indexáciu do medzinárodných vedeckých databáz. Príspevky publikované v slovenskom jazyku budú zaslané na indexáciu prostredníctvom platformy Google Scholar.

KONTAKT

Email: quovadisfmk2023@gmail.com

Web: https://fmk.sk/quo-vadis/

Posledná aktualizácia: 03.04.2023 18:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie