PUBLICY 2021 - 20 rokov regionálnej samosprávy

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.10.2021
Miesto podujatia: priestory fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Odborný gestor podujatia: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Konané pod záštitou: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://fsvucm.sk/12_139_1433_1434/publicy-2021
Kľúčové slová: regionálna samospráva verejná správa
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

V roku 2021 si pripomenieme 20 rokov od vytvorenia regionálnej samosprávy na Slovensku. Po komunálnej samospráve sa  vytvorila druhá úroveň spravovania vecí verejných, ktorá mala dokončiť proces decentralizácie nášho štátu. Tento druh samosprávy je prítomný vo väčšine krajín Európskej únie, dokonca jej vytvorenie bolo jedným z mnohých krokov v rámci pristupovania do európskych štruktúr.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chce na medzinárodnej vedeckej konferencii PUBLICY 2021 poskytnúť priestor na zhodnotenie doterajšieho vývoja územnej samosprávy. Pozývame všetkých záujemcov na diskusiu o tomto, ale i ďalších problémoch, ktoré máme v súčasnosti v oblasti verejnej správy nielen na Slovensku. Pokúsime sa problémy nielen pomenovať, ale aj načrtnúť možné riešenia. Budeme veľmi radi, ak odznejú príspevky mapujúce regionálnu samosprávu aj v ďalších krajinách Európskej únie.

Tématické okruhy

  • verejná správa/ regionálna samospráva na Slovensku a v ďalších krajinách EÚ

Ďalšie informácie

Konferenčné príspevky prejdú recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. 

Vybraní účastníci konferencie  budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration.

Dôležité termíny:

Termín registrácie : do 15.06.2021 prostredníctvom online fromulára.

Termín zaslania finálneho príspevku: do 15.09.2021 na emailovú adresu: publicy2021@gmail.com

Uhradenie konferenčného poplatk pre účastníkov konferencie (40 eur, doktorandi 20 eur):  do 15.09.2021

Registrácia: http://fsvucm.sk/12_139_1433_1434/publicy-2021

 

Kontaktná osoba:  PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)

Posledná aktualizácia: 26.05.2021 10:57

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie