Prekladateľské soirée: Stretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc.

Forma podujatia: Prednášky › Domáci prednášajúci
Termín konania: 17.04.2012
Miesto podujatia: Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Odborný gestor podujatia: PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., PhDr. Katarína Feťková, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fhv.umb.sk
Kľúčové slová: Preklad diskusia americká literatúra
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Oboznámiť sa s praktickými aspektmi procesu prekladu a fungovaním edičnej činnosti v praxi.

Tématické okruhy

Preklad a kultúra

Ďalšie informácie

Stretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc. sa uskutoční ako prvé podujatie v rámci pravidelných prekladateľských soirée. Laická i odborná verejnosť ako aj študenti budú mať možnosť diskutovať s poprednými slovenskými prekladateľmi.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 16.04.2012 14:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie