Pre ženy vo vede - súťaž pre slovenské vedkyne

Forma podujatia: Súťaže
Termín konania: 28.02.2017
Miesto podujatia: Slovensko
Usporiadateľ: L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity
Odborný gestor podujatia:
Odkaz na stránku konferencie: http://www.prezenyvovede.sk/cs-CZ/uvod.html
Kľúčové slová: ženy veda
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Súťaž je súčasťou slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 18 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

Za posledných 18 rokov projekt Women in Science ocenil viac ako 2 000 vedkýň.

Pôvodný program L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň.

Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na úplnom začiatku kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a ocenil viac ako 2 000 žien zo 108 krajín.

Ďalšie informácie

Podmienky účasti:

 • Slovenské štátne občianstvo
 • Dosiahnutý doktorandský titul
 • Venovanie sa vedeckej činnosti
 • Výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
 • Výskum sa musí konať v Slovenskej Republike
 • Vek do 45 rokov
 • Registrácia a prihlásenie do28. februára 2017 prostredníctvom webových stránok www.prezenyvovede.sk; zároveň je potrebné poštou/osobne odovzdať originál prihlasovacieho formulára s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať v kancelárii SOVVA (adresa: Štefánikova 19, 811 05, Bratislava, tel. 0918 378 550).

V prihláške by nemali chýbať:

 • Vyplnená prihláška
 • Kópia diplomu PhD.
 • Odborný životopis v anglickom jazyku
 • Zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science
 • Zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 • Opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 • Odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Prihlášky budú následne rozdelené do vekových kategórií a vyhodnotí ich odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied - odborného garanta projektu, SOVVA a organizácie UNESCO. Z prvého kola vyjde 13 finalistiek, ktoré v apríli svoj projekt osobne predstavia porote. Dve víťazky potom budú vyhlásené a ocenené na slávnostnom galavečeri v septembri. Ocenenie vo výške 5.000 EUR, ktoré získa víťazka z každej kategórie, pre nich môže predstavovať  finančné prostriedky pre vlastný výskum, ale finančné prostriedky môžu byť použité napríklad na odreagovanie v podobe vysnívanej dovolenky, alebo stráženie detí.

Okrem lokálneho programu ocenení má jedna z finalistiek možnosť účasti aj v medzinárodnom kole súťaže „L'Oréal-UNESCO For Women in Science, International Rising Talents“. Tu čaká na 15 najúspešnejších vedkýň z celého sveta odmena v celkovej výške 225 000 €. UNESCO a L'Oréal každoročne vyznamenáva i päť významných bádateliek, ktoré sa za svoju kariéru stali vzorom pre následujúcu generáciu.

Posledná aktualizácia: 26.01.2017 16:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie