Povstaňte, súd prichádza!

Forma podujatia: Prednášky
Termín konania: 18.02.2021 - 30.04.2021
Miesto podujatia: ONLINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
Usporiadateľ: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborný gestor podujatia: JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Konané pod záštitou: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odkaz na stránku konferencie: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/povstante-sud-prichadza.html
Kľúčové slová: súdny proces dejiny Československa
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila sériu odborných prednášok a diskusií adresovanú študentom vysokých škôl, žiakom stredných škôl, odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Online priestor ponúka vzácne možnosti stretnutí, ktoré by boli ťažko realizovateľné za iných okolností, preto by sme Vás radi oslovili so srdečným pozvaním na účasť na našich podujatiach. Veríme, že tak ako pre už stabilné auditórium, aj pre Vás môžu byť uvedené prednáškové či diskusné cykly prínosom.

Povstaňte, súd prichádza! je séria súdnych procesov, ktoré otriasli dejinami Československa naprieč 20. storočím. Jednotlivé prípady nám približuje JUDr. Alexandra Letková, PhD., odborná asistentka na Katedre dejín štátu a práva, na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Tématické okruhy

Čaká nás rozprava o nasledovných súdnych procesoch:

18. 02. 2021 – Trestnosť homosexuality
25. 02. 2021 – Prečo sme Baťovcom nevrátili Bojnický zámok?
04. 03. 2021 – Černovská masakra
11. 03. 2021 – (Samo)vražda Jana Masaryka
18. 03. 2021 – Martýr alebo zradca?
25. 03. 2021 – Československý Robespierre
01. 04. 2021 – Kauza Cervanová
08. 04. 2021 – Nacistickí zločinci včera a dnes
15. 04. 2021 – Milada Horáková vs. Ludmila Brožová

Ďalšie informácie

Vysielanie procesov prebieha každý štvrtok od 11.02. – 15.04.2021 počas letného semestra v čase 17.00 - 18.00 hod. prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Pripojiť sa môžete prostredníctvom odkazu https://url.umb.sk/povstanie

Viac informácií na https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/povstante-sud-prichadza.html

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2021 09:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie