Potravinové právo 2023

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.06.2023 - 16.06.2023
Miesto podujatia: Hotel Zochova Chata**** v Modre
Usporiadateľ: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Potravinárska komora Slovenska
Odborný gestor podujatia: Medzinárodný vedecký a programový výbor
Konané pod záštitou: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Potravinárska komora Slovenska
Odkaz na stránku konferencie: https://potravinovepravo.sk
Kľúčové slová: potravinárska legislatíva
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o potravinárskej legislatíve a práve.

Stretnutie hlavných aktérov zapojených do potravinárskej legislatívy a aplikácie potravinového práva v československom priestore. Podujatie, ktoré vám poskytne pohľad na výklad potravinového práva sudcami, zamestnancami kontrolných orgánov, zástupcami akademickej obce, ako aj potravinárskej praxe na jednom mieste.

3. ročník konferencie sa uskutoční v spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky.

Tématické okruhy

 • Aktuálne informácie o potravinárskej legislatíve z prvej ruky.
 • Skúsenosti s aplikáciou potravinového práva od odborníkov z praxe.
 • Diskusia medzi kľúčovými aktérmi potravinárskej legislatívy a práva.
 • Networking s viac ako 100 ďalšími účastníkmi konferencie.
 • Prehľad nových predpisov potravinového práva na jednom mieste.

Ďalšie informácie

Na konferencii sa zúčastňujú

Zástupcovia potravinárskej a právnej vedy a praxe, ktorí prichádzajú do kontaktu s potravinárskou legislatívou a potravinovým právom, najmä

 • výrobcovia a distribútori potravín
 • obchod s potravinami
 • orgány úradnej kontroly potravín
 • zástupcovia súdnictva a advokácie
 • predstavitelia štátnych orgánov
 • členovia akademickej obce

KONTAKT

Mgr. Emília Farkašová

Office Manager
pks@pks.sk
+ 421 902 899 149

Potravinárska komora Slovenska

Einsteinova 3817/19
851 01 Bratislava

IČO: 36065803
DIČ: 2021615629
IČ DPH: SK2021615629

Posledná aktualizácia: 26.05.2023 18:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie